Traner og Andre Fugle

Ugle,Troldand,Hejre, Skader, Blishøns, Svaner, Viber, Strandskader og Krager hører sammen i en serie på 9, alle m. plademålet 15x15. Sælges dog enkeltvis.